Ruột chăn Silver

Sản phẩm sử dụng bông tấm Micro Fiber đã qua xử lý nhiệt, vải chống lông. SP có thể giặt bình thường mà không sợ bị xô bông hay vón cục<br>

Messenger