Ruột Chăn

Sản phẩm sử dụng bông tấm polyester đã qua xử lý nhiệt, vải chống lông. SP có thể giặt bình thường mà không sợ bị xô bông hay vón cục

Sản phẩm sử dụng bông tấm Micro Fiber đã qua xử lý nhiệt, vải chống lông. SP có thể giặt bình thường mà không sợ bị xô bông hay vón cục<br>

Messenger